Μεσοθεραπεία με βλαστοκύτταρα

Πρόκειται για μια νέα μέθοδο αντιγήρανσης κατά την οποία χρησιμοποιούνται αυτόλογα βλαστοκύτταρα προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα του προσώπου.

Μπορούμε να επιτύχουμε:

• Μείωση ρυτίδων του προσώπου
• Μείωση της χαλάρωσης του δέρματος
• Βελτίωση της ποιότητας του δέρματος
• Βελτίωση σε σημάδια και ουλές ακμής

Η μέθοδος είναι κατάλληλη για άτομα τα οποία επιθυμούν μια επιπλέον τόνωση του προσώπου, χρησιμοποιώντας αυτόλογα κύτταρα του ίδιου του σώματος. Είναι μια διαδικασία απόλυτα ασφαλής, η οποία μπορεί να επαναληφθεί όσο χρειάζεται, προκειμένου να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Η θεραπεία μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας μόνο βλαστοκύτταρα, ή σε συνδυασμό με PRP (πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια). Ο συνδυασμός με PRP θα μας δώσει πιο άμεσο αποτέλεσμα. Το κυτταρικό διάλυμα ενίεται με ειδικές κάνουλες κάτω από το δέρμα, στις περιοχές που χρειάζονται τόνωση αλλά και διάχυτα σε όλο το πρόσωπο. Τα βλαστοκύτταρα στη συνέχεια ξεκινούν τη διαδικασία αναγέννησης του προσώπου, δημιουργώντας νέα αγγεία και παράγωντας κολλαγόνο και νέα κύτταρα. Σε ένα διάστημα 3-4 εβδομάδων γίνονται εμφανή τα πρώτα αποτελέσματα της θεραπείας.
Η διαδικασία ξεκινά με την αιμοληψία (περίπου 5-20 ml) από τον ίδιο τον οργανισμό και το αίμα μέσω μιας συσκευής φυγοκέντρησης υποβάλλεται σε μια ειδική επεξεργασία με την οποία διαχωρίζεται το πλάσμα (πρωτείνες) που στη συνέχεια εγχύεται με μικρά τσιμπίματα στο δέρμα για να βελτιώσει τις λειτουργίες του. Τα κύτταρα αυτά, που εγχέονται λειτουργούν ως βλαστοκύτταρα, έχουν την ικανότητα να μετατρέπονται σε δερματικά κύτταρα κι έτσι αναζωογονούν την επιδερμίδα προσφέροντας της σύσφιξη , ελάστικότητα και λάμψη. Η διαδικασία διαρκεί 40-60 λεπτά γίνεται στο ιατρείο και ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες χωρίς να χρειασθεί η παραμονή του στο σπίτι.
Η διαδικασία γίνεται με τοπική αναισθησία και δεν υπάρχει πόνος κατά τη
διάρκεια ο ύτε μ ετά τ η θ εραπεία. Σ υνήθως υ πάρχει έ να ή πιο π ρήξιμο σ τις
περιοχές που έγινε ή έγχυση βλαστκυττάρων, το οποίο υποχωρεί μετά από 3-5
ημέρες. Δεν υπάρχουν ουλές ούτε ράμματα.
Τα βλαστοκύτταρα ξεκινούν αμέσως να πολλαπλασιάζονται και να δημιουργούν
νέα κύτταρα, ενώ ταυτόχρονα ευνοούν τη μετανάστευση άλλων χρήσιμων
κυττάρων στη περιοχή. Τα νέα κύτταρα παράγουν κολλαγόνο και υαλουρονικό
και ουσιαστικά “θεραπεύουν” τις περιοχές που εμφανίζουν βλάβες λόγω της
γήρανσης.
Τα π ρώτα α ποτελέσματα θ α γ ίνουν ο ρατά μ έσα σ ε 3 -4 εβδομάδες και
παρατηρείται μια συνεχής βελτίωση στο πρώτο τρίμηνο. Κάθε άτομο
ανταποκρίνεται διαφορετικά στη θεραπεία. Σε άλλους χρειάζονται μια ή δυο
επεναληπτικές εγχύσεις μετά το τρίμηνο, ενώ σε άλλους όχι.