Η ενδοδοντία ασχολείται με την διάγνωση και τη θεραπεία των βλαβών του πολφού καθώς και των πολφικής αιτιολογίας βλαβών των περιοδοντικών και περιακρορριζικών ιστών.

Η πιο συνηθισμένη ενδοδοντική επέμβαση είναι η λεγόμενη “απονεύρωση”. Με την απονεύρωση καθαρίζουμε το μολυσμένο πολφό του δοντιού, δηλαδή την  κοιλότητα μαλακού ιστού που βρίσκεται στο εσωτερικό του δοντιού..

Η ενδοδοντική θεραπεία είναι απαραίτητη όταν ο πολφός μολύνεται λόγω κάποιας βαθιάς κοιλότητας ή κατάγματος/τραυματισμού που επιτρέπουν την είσοδο μικροβίων. Το δόντι σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορεί να θεραπευτεί μόνο του ή με φαρμακευτική αγωγή.

Από τον πολφό ξεκινούν οι ριζικοί σωλήνες, γι’ αυτό ο πόνος είναι συνήθως πολύ έντονος πριν την απονεύρωση.

Κατά την ενδοδοντική θεραπεία ο οδοντίατρος “ανοίγει” το δόντι, απολυμαίνει τους ριζικούς σωλήνες και αφαιρεί τον πολφό. Έπειτα οι ριζικοί σωλήνες καθαρίζονται και φράζουν με ειδικό υλικό. Πλέον το δόντι είναι έτοιμο να σφραγιστεί μόνιμα.

Η απονεύρωση είναι πολύ συνηθισμένη αλλά και πολύ σημαντική εργασία, γιατί επιτρέπει στους ασθενείς να σώσουν τα φυσικά τους δόντια. Αν δεν γίνει έγκαιρα, η λοίμωξη προσβάλλει το οστό και κατά πάσα πιθανότητα το δόντι θα πρέπει να εξαχθεί.